Đang tải... Vui lòng chờ...

Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ Online

live support
 Mr. Thản: 0911 007 266

Support

Mr.Khôi: 0972 860 087

email

triviet313hvt@gmail.com

Bảng giá bàn cầu 2 khối nắp rửa ECO-WASHER

Bảng giá bàn cầu 2 khối nắp rửa cơ TOTO TVN-0417PS

Trên thị trường hiện nay, thiết bị vệ sinh TOTO có rất nhiều website bán với rất nhiều mức giá khác nhau, các bạn đang lo lắng không biết giá cả như thế nào là đúng, sau đây TOTO Trí Việt xin đưa ra bảng giá bàn cầu 2 khối nắp rửa cơ ECO-WASHER của nhà sản xuất để các bạn có thể tham khảo.

Bảng giá Bàn cầu 2 khối nắp rửa cơ TOTO có hiệu lực từ 01 tháng 04 năm 2017.

TT Mã Hàng Cũ Mã Hàng Mới Hình Ảnh Sản Phẩm Mô tả Màu Sắc  Xuất Xứ

Giá Bán Lẻ

( Có VAT )

1   CS761DE5 CS761DE5

Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm kèm vòi rửa nước lạnh TCW09SK1

Men sứ chống dính CeFiONtect

Hệ thống xả ECOMAX hiệu quả, tiết kiệm nước (4.8/3L)

Thân chữ D, thân kín

Tâm xả: 305mm

(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

Trắng

(#XW)

Việt Nam

TCW09SK1:

Inđônêxia

16,300,000
2   CS761PDE5 CS761PDE5

Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm kèm vòi rửa nước lạnh TCW09SK1

Men sứ chống dính CeFiONtect

Hệ thống xả ECOMAX hiệu quả, tiết kiệm nước (4.8/3L)

Thân chữ D, thân kín

Tâm xả: 180mm (thoát ngang)

(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

Trắng

(#XW)

Việt Nam

TCW09SK1:

Inđônêxia

14,360,000
3 CST819SDRE4 CS819DSE4 CS819DSE4

Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm kèm vòi rửa nước lạnh TCW1211A

Men sứ chống dính CeFiONtect

Hệ thống xả Siphon (6/3L)

Thân dài, thân kín

Tâm xả: 305mm

(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

Trắng

(#XW)

Việt Nam

TCW1211A:

Malaysia

11,590,000
4 CST819SDRE2 CS819DSE2 CS819DSE2

Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm kèm vòi rửa nước lạnh TCW07S

Men sứ chống dính CeFiONtect

Hệ thống xả Siphon (6/3L)

Thân dài, thân kín

Tâm xả: 305mm

(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

Trắng

(#XW)

Việt Nam

TCW07S:

Inđônêxia

9,940,000
5 CST818DRE4 CS818DE4 CS818DE4

Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm kèm vòi rửa nước lạnh TCW1211A

Men sứ chống dính CeFiONtect

Hệ thống xả Siphon, tiết kiệm nước (4.8/3L)

Thân dài, thân kín

Tâm xả: 305mm

(Bao gồm van dừng)

Trắng

(#XW)

Việt Nam

TCW1211A:

Malaysia

10,500,000
6 CST818DRE2 CS818DE2 CS818DE2

Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm kèm vòi rửa nước lạnh TCW07S

Men sứ chống dính CeFiONtect

Hệ thống xả Siphon, tiết kiệm nước (4.8/3L)

Thân dài, thân kín

Tâm xả: 305mm

(Bao gồm van dừng)

Trắng

(#XW)

Việt Nam

TCW07S:

Inđônêxia

8,850,000
7 CST945RDRE4 CS945DNE4 CS945DNE4

Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm kèm vòi rửa nước lạnh TCW1211A

Men sứ chống dính CeFiONtect

Hệ thống xả Siphon, tiết kiệm nước (4.8/3L)

Thân dài, thân kín

Tâm xả: 305mm

(Bao gồm van dừng)

Trắng

(#XW)

Việt Nam

TCW1211A:

Malaysia

10,500,000
8 CST945RDRE2 CS945DNE2 CS945DNE2

Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm kèm vòi rửa nước lạnh TCW07S

Men sứ chống dính CeFiONtect

Hệ thống xả Siphon, tiết kiệm nước (4.8/3L)

Thân dài, thân kín

Tâm xả: 305mm

(Bao gồm van dừng)

Trắng

(#XW)

Việt Nam

TCW07S:

Inđônêxia

8,850,000
10 CST945DPE4 CS945PDE4 CS945PDNE4

Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm kèm vòi rửa nước lạnh TCW1211A

Hệ thống xả Siphon (6/3L)

Thân dài, thân kín

Tâm xả: 180mm (thoát ngang)

(Bao gồm van dừng)

Trắng

(#W)

Việt Nam

TCW1211A:

Malaysia

10,870,000
11 CST945DPE2 CS945PDE2 CS945PDE2

Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm kèm vòi rửa nước lạnh TCW07S

Hệ thống xả Siphon (6/3L)

Thân dài, thân kín

Tâm xả: 180mm (thoát ngang)

(Bao gồm van dừng)

Trắng

(#W)

Việt Nam

TCW07S:

Inđônêxia

9,220,000
12 CST325DE4 CS325DRE4 CS325DRE4

Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm kèm vòi rửa nước lạnh TCW1211A

Hệ thống xả Siphon, tiết kiệm nước (4.8/3L)

Thân dài, thân kín

Tâm xả: 305mm

(Bao gồm van dừng)

Trắng

(#W)

Việt Nam

TCW1211A:

Malaysia

8,080,000
13 CST325DE2 CS325DRE2 CS325DRE2

Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm kèm vòi rửa nước lạnh TCW07S

Hệ thống xả Siphon, tiết kiệm nước (4.8/3L)

Thân dài, thân kín

Tâm xả: 305mm

(Bao gồm van dừng)

Trắng

(#W)

Việt Nam

TCW07S:

Inđônêxia

6,430,000
14 CST320DE4 CS320DRE4 CS320DRE4

Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm kèm vòi rửa nước lạnh TCW1211A

Hệ thống xả Siphon, tiết kiệm nước (4.8/3L)

Thân dài, thân kín

Tâm xả: 305mm

(Bao gồm van dừng)

Trắng

(#W)

Việt Nam

TCW1211A:

Malaysia

8,080,000
15 CST320DE2 CS320DRE2 CS320DRE2

Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm kèm vòi rửa nước lạnh TCW07S

Hệ thống xả Siphon, tiết kiệm nước (4.8/3L)

Thân dài, thân kín

Tâm xả: 305mm

(Bao gồm van dừng)

Trắng

(#W)

Việt Nam

TCW07S:

Inđônêxia

6,430,000
16 CST320DPE4 CS320PDRE4 CS320PDRE4

Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm kèm vòi rửa nước lạnh TCW1211A

Hệ thống xả Siphon, tiết kiệm nước (4.8/3L)

Thân dài, thân kín

Tâm xả: 180mm (thoát ngang)

(Bao gồm van dừng)

Trắng

(#W)

Việt Nam

TCW1211A:

Malaysia

8,080,000
17 CST320DPE2 CS320PDRE2 CS320PDRE2

Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm kèm vòi rửa nước lạnh TCW07S

Hệ thống xả Siphon, tiết kiệm nước (4.8/3L)

Thân dài, thân kín

Tâm xả: 180mm (thoát ngang)

(Bao gồm van dừng)

Trắng

(#W)

Việt Nam

TCW07S:

Inđônêxia

6,430,000
18 CST350DE4 CS350DE4 CS350DE4

Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm kèm vòi rửa

nước lạnh TCW1211A

Hệ thống xả Siphon (6/3L)

Thân dài, thân kín

Tâm xả: 305mm

(Bao gồm van dừng)

Trắng

(#W)

Việt Nam

TCW1211A:

Malaysia

8,110,000
19 CST350DE2 CS350DE2 CS350DE2

Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm kèm vòi rửa nước lạnh TCW07S

Hệ thống xả Siphon (6/3L)

Thân dài, thân kín

Tâm xả: 305mm

(Bao gồm van dừng)

Trắng

(#W)

Việt Nam

TCW07S:

Inđônêxia

6,460,000
20 CST351DE4 CS351DE4 CS351DE4

Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm kèm vòi rửa nước lạnh TCW1211A

Hệ thống xả Siphon (6/3L)

Thân dài, thân kín

Tâm xả: 305mm

(Bao gồm van dừng)

Trắng

(#W)

Việt Nam

TCW1211A:

Malaysia

8,110,000
21 CST351DE2 CS351DE2 CS351DE2

Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm kèm vòi rửa nước lạnh TCW07S

Hệ thống xả Siphon (6/3L)

Thân dài, thân kín

Tâm xả: 305mm

(Bao gồm van dừng)

Trắng

(#W)

Việt Nam

TCW07S:

Inđônêxia

6,460,000
22 CST300DSE4 CS300DRE4 CS300DRE4

Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm kèm vòi rửa nước lạnh TCW1211A

Hệ thống xả Siphon, tiết kiệm nước (4.8/3L)

Thân dài, thân kín

Tâm xả: 305mm

(Bao gồm van dừng)

Trắng

(#W)

Việt Nam

TCW1211A:

Malaysia

7,220,000
23 CST300DSE2 CS300DRE2 CS300DRE2

Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm kèm vòi rửa nước lạnh TCW07S

Hệ thống xả Siphon 4.8/3L, tiết kiệm nước

Thân dài, thân kín

Tâm xả: 305mm

(Bao gồm van dừng)

Trắng

(#W)

Việt Nam

TCW07S:

Inđônêxia

5,570,000

Mọi thắc mắc hỏi đáp khác xin gửi về:

Hotline: Mr. Đệ 0911 005 155 hoặc Mr. Khôi 0972 860 087

Email: triviet313hvt@gmail.com

Website: http://www.thietbivesinhtnn.vn/ or http://www.tototriviet.vn/

TOTO TRÍ VIỆT CHUYÊN PHÂN PHỐI THIẾT BỊ VỆ SINH TOTO HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

In văn bản